Seznam dokumentů projednávaných na 9. valné hromadě spolku PASKOV.net, konané dne 25.4.2016. Na této valné hromadě byl zvolen nový kontrolor a nová rada pro následující období.

Kontrolorem spolku je Město Paskov. Rada bude pracovat ve složení Jan Krejčí, Roman Šafránek, Karel Záviský.