Editace 10.3.2022 21:39 - Porucha byla odstraněna, pokud Vaše přípojka stále nefunguje, kontaktujte nás.

Editace : 10.3.2022 17:39 Dle informací dodavatele poruchu způsobilo poškození optického kabelu. Termín odstranění poruchy prozatím nebyl stanoven.

Vzhledem k výpadku v celé síti PASKOV.net není nutné jakkoliv zasahovat do Vašich zařízení. Po odstranění poruchy se komunikace automaticky obnoví.