Vzhledem k aktuální situaci nebudeme do odvolání zřizovat nové přípojky. Servisní požadavky budou řešeny individuálně, v případě poruchy volejte +420 555 222 380.

Servisní požadavky se budou primárně řešit formou vzdálené pomoci (telefonicky, vzdálenou relací, ...). V případě potřeby servisu u zákazníka je nutno dodržovat základní požadavky na zamezení šíření viru.

Prosíme o omezení zásahu do zařízení. V případě poruchy se nesnažte zařízení sami opravovat. Mnohdy nám svými kroky (vyresetování konfigurace) značně komplikujete servisní práce.

Zároveň nás v případě nutného servisu pravdivě informujte o svém zdravotním stavu.

Děkujeme za pochopení.

Tým PASKOV.net