Zveme všechny členy spolku na 11. valnou hromadu Spolku PASKOV.net, která proběhne 16.5.2018 v kině Panorama Paskov.
Registrace účastníků bude zahájena v 16:30. Valná hromada bude zahájena v 17:00. Návrh programu valné hromady naleznete v příloze, další související dokumenty budou zveřejněny nejpozději 10.5.2018

Další podrobnosti naleznete v přiloženém návrhu programu.