Zveme všechny členy spolku na 12. valnou hromadu Spolku PASKOV.net, která proběhne 5.6.2019 v kině Panorama Paskov.
Registrace účastníků bude zahájena v 17:30. Valná hromada bude zahájena v 18:00. Návrh programu valné hromady naleznete v příloze, další související dokumenty budou zveřejněny nejpozději 30.5.2019

Další podrobnosti naleznete v přiloženém návrhu programu.