Zveme všechny členy spolku na 13. valnou hromadu Spolku PASKOV.net, která proběhne 5.10.2021 v kině Panorama Paskov.
Registrace účastníků bude zahájena v 17:30. Valná hromada bude zahájena v 18:00. Návrh programu valné hromady naleznete v příloze, další související dokumenty budou zveřejněny nejpozději 1.10.2021.

Další podrobnosti naleznete v přiloženém návrhu programu.