Zveme všechny členy spolku na 9. valnou hromadu Spolku PASKOV.net, která proběhne 25.4.2016 v kině Panorama Paskov.
Registrace účastníků bude zahájena v 16:30. Valná hromada bude zahájena v 17:00. Návrh programu valné hromady naleznete v příloze, další související dokumenty budou zveřejněny nejpozději 21.4.2016

Na programu valné hromady jsou i volby rady sdružení a kontrolora. Pokud se chcete o některou z těchto funkcí ucházet, zašlete svou přihlášku nejpozději do 20.4.2016. 

Další podrobnosti naleznete v přiloženém návrhu programu. Dále zde naleznete přijaté kandidatury do rady a na pozici kontrolora spolku.