Zveme všechny členy spolku na 14. valnou hromadu Spolku PASKOV.net, která proběhne 30.5.2022 v kině Panorama Paskov.
Registrace účastníků bude zahájena v 17:00. Valná hromada bude zahájena v 17:30. Návrh programu valné hromady naleznete v příloze.

Další podrobnosti naleznete v přiloženém návrhu programu.