Zveme všechny členy spolku na 15. valnou hromadu Spolku PASKOV.net, která proběhne 27.4.2023 v kině Panorama Paskov.
Registrace účastníků bude zahájena v 17:00. Valná hromada bude zahájena v 17:30.

Další podrobnosti budou zveřejněny.