Jaká je rychlost připojení?

Uváděná rychlost připojení je nominální s agregací 1:5. To znamená, že ve vyjímečných případech může rychlost připojení klesnout na 1/5 uváděné rychlosti. Tento projev může být patrný zvláště na bezdátových přípojkách, kdy více uživatelů sdíli kapacitu jednoho přístupového bodu. Uvedené rychlosti jsou rovněž směrodatné pouze pro novější přípojky. Starší technologie v pásmu 2.4GHz uváděných rychlostí většinou nemůže dosáhnout a je vhodné uvažovaz o výměně zařízení. Narozdíl od jiných poskytovatelů ale nenastavujeme striktní horní limit rychlosti připojení. V případě že síť není vytížená tak můžete dosáhnout vyšších rychlostí.