Jaká je rychlost připojení?

Uváděná rychlost je maximální ve směru stahování dat (download). Maximální rychlost ve směru odesílání dat (upload) je poloviční.

Běžně dostupná rychlost je na úrovni 60% maximální rychlosti.
Minimální rychlost je na úrovni 30% maximální rychlosti.

V případě velké trvalé nebo velké opakující se odchylky skutečné rychlosti připojení k Internetu, je člen oprávněn požadovat nápravu. Pro zjišťování rychlosti je rozhodující měření mezi koncovým telekomunikačním zařízením a přístupovým bodem k síti internet na transportní vrstvě ISO/OSI modelu. Pro tyto účely se za:
a) velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles rychlostu připojení k Internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut;
b) velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.