Síť PASKOV.net

Síť PASKOV.net je nezisková síť zajišťující připojení k Internetu především pro občany města Paskova a organizací navázaných na rozpočet města. Síť slouží ale i komerčním subjektům a občanům okolních obcí. Od roku 2007 provozuje síť PASKOV.net Spolek PASKOV.net (do roku 2015 pod názvem "Občanské sdružení pro podporu a rozvoj sítě PaskovNET") na základě oznámení o zahájení podnikání v oblasti veřejných komunikací podle § 8 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb.
Síť PASKOV.net vznikla na jaře roku 2003 kvůli potřeby propojení obecního úřadu a základní školy. Zároveň vznikla myšlenka umožnit občanům Paskova bezplatně využít připojení k internetu v době, kdy ho výše uvedené organizace nevyužívají. Několik let byl provoz a rozvoj sítě financován z rozpočtu obce a sponzorů z řad podnikatelů, tato situace ale nebyla dlouhodobě udržitelná. Proto bylo rozhodnuto o zapojení občanů do financování sítě při zachování neziskového principu jejího fungování a provozování sítě převzalo nově vzniklé Občanské sdružení pro podporu a rozvoj sítě PaskovNET, jehož členy se postupně stali všichni uživatelé sítě.

Město Paskov i nadále provoz a rozvoj sítě podporuje a každoročně investuje nemalé finanční prostředky především do optických tras, které jsou z větší části majetkem města. 

Spolek PASKOV.net

Naše organizace vznikla 6.3.2007, kdy byla zaregistrováno Ministerstvem vnitra pod názvem „Občanské sdružení pro podporu a rozvoj sítě PaskovNET“. V souladu s požadavky zákona č. 89/2012 Sb. došlo v roce 2015 ke změně názvu na Spolek PASKOV.net. Členem spolku je i Město Paskov, které dlouhodobě plní funkci kontrolora. Vedení spolku v současné době pracuje ve složení Karel Záviský (předseda, člen rady), Roman Šafránek (místopředseda, člen rady), Jan Krejčí (člen rady), Pavel Moravec (kontrolor – zástupce města Paskov, jmenován zastupitelstvem města).